CHI PHI NHÂN CÔNG KIỂM ĐỊNH CÁC TRẠM TRỘN KHU VỰC HÀ NỘI

CHI PHI NHÂN CÔNG KIỂM ĐỊNH CÁC TRẠM TRỘN KHU VỰC HÀ NỘI

| |Dịch vụ

BẢNG GIÁ

 

Chi phí nhân công kiểm định các trạm trộn bê tông khu vực Hà Nội

 

Gía đã bao gồm VAT
Chi phí nhân công kiểm định trạm trộn bê tông BM60 (không bao gồm vận chuyển quả chuẩn) trạm 1   5.832.000 đ
Chi phí nhân công kiểm định trạm trộn bê tông BM90 (không bao gồm vận chuyển quả chuẩn) trạm 1   5.832.000 đ
Chi phí nhân công kiểm định trạm trộn bê tông BM120 (không bao gồm vận chuyển quả chuẩn) trạm 1   5.832.000 đ