CHI PHÍ NHÂN CÔNG KHẢO SÁT, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NGOÀI CÔNG TRƯỜNG

CHI PHÍ NHÂN CÔNG KHẢO SÁT, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NGOÀI CÔNG TRƯỜNG

| |Dịch vụ

BẢNG GIÁ

 

Chi phí nhân công khảo sát, lắp đặt thiết bị ngoài công trường

 

      giá đã bao gồm VAT
Chi phí nhân công kỹ thuật (phần chi phí đi lại, ăn ở, phụ cấp trách nhiệm sẽ tính theo từng hợp đồng cụ thể) ngày công 1   1.080.000 đ
Chi phí lắp đặt hệ thống điện trạm 60m3 Skip Trạm 1   10.800.000 đ
Chi phí lắp đặt hệ thống điện trạm 90-180m3 băng tải Trạm 1   16.200.000 đ

Chi phí tháo dỡ trạm trộn 60m3 Skip

Trạm 1   32.400.000 đ

Chi phí lắp đặt trạm trộn 60m3 SK

Trạm 1   54.000.000 đ
Chi phí tháo dỡ trạm 90m3-180m3 băng tải Trạm 1   54.000.000 đ
Chi phí lắp đặt trạm 90m3-180m3 băng tải Trạm 1   97.200.000 đ